DE  auf DeutschO nas  |  Kontakt  

Lustra łazienkowe uchylne

Podstawowym wyposa»eniem łazienek i ubikacji, zarówno tych prywatnych, jak i publicznych, s± lustra. Umo»liwiaj± one troskę o higienę i estetyczny wygl±d, a tak»e codzienn± pielęgnację. To, jak s± dobrane oraz rozmieszczone, wpływa na swobodę korzystania. W przypadku seniorów czy osób poruszaj±cych się na wózkach inwalidzkich często bywa to utrudnione. Istnieje mimo wszystko sposób, by zagwarantować im nale»yty komfort w dostępie do tego typu udogodnienia. Wsparcie w tym zakresie stanowi± lustra łazienkowe uchylne.

W trosce o nale»yty komfort - lustra łazienkowe uchylne

Rozwi±zanie w postaci uchylnego lustra stosuje się najczę¶ciej w domach osób starszych lub schorowanych, które nie s± w stanie samodzielnie utrzymać pozycji stoj±cej oraz w placówkach medycznych, gdzie na co dzień przebywaj± osoby z ró»nego rodzaju ograniczeniami ruchowymi. Zalet± tego typu konstrukcji jest fakt, »e mo»na z niej korzystać równie» siedz±c. Co więcej, lustra łazienkowe uchylne wykonuje się z wysokiej jako¶ci odpornych na zniszczenia materiałów, jak na przykład stal nierdzewna lub innych tworzyw zabezpieczonych malowaniem proszkowym, dzięki czemu na długo zachowuj± trwało¶ć oraz estetyczny wygl±d.

Lustra uchylne malowane proszkowo - ø 25 mm
 
Corrado Kielce, uchwyty łazienkowe, krzesełka prysznicowe, siedziska wannowe, lustra uchylne, meble medyczne

Lustra uchylne z ram± boczn±
- malowane proszkowo fi 25 mm


(kliknij by zobaczyć szczegóły)
 
Lustra uchylne stal nierdzewna - ø 25 mm
 
Corrado Kielce, uchwyty łazienkowe, porêcze dla niepełnosprawnych, krzesełka prysznicowe, siedziska wannowe, lustra uchylne, meble medyczne

Lustra uchylne z ram± boczn±
- stal nierdzewna fi 25 mm


(kliknij by zobaczyć szczegóły)